Město Kouřim, veduta Jana Willenberga z roku 1602, zdroj: Wikipedia

Kulturní památky v Kouřimi a okolí

Chrám svatého Štěpána

Arciděkanský chrám sv. Štěpána je hlavní dominantou náměstí, ale i celého města. Byl budován současně se stavbou města v 60. letech 13. století jak trojlodní bazilika a je zajímavou ukázkou tzv. burgundského slohu. Ve své kráse a zajímavém prolínání románského a gotického slohu nemá obdoby. Tři kostelní lodě jsou uzavřeny pětibokými závěry a tyčí se nad nimi dvě mohutné věže. Obě byly původně vyšší a v posledním patře je spojoval krytý most. Chrám se přes četné požáry zachovat téměř v původní podobě. Uvnitř jsou zdi osazeny zajímavou galerií patnácti renesančních náhrobků z přelomu 16. a 17. století. Před chrámem sv. Štěpána se nachází socha Jana Nepomuckého od neznámého autora z roku 1715.

Zvonice

Goticko-renesanční zvonice tvoří společně s chrámem sv. Štěpána hlavní dominantu města. Tato 34 m vysoká hranolová stavba byla postavena v roce 1525 italským mistrem Filippem a objevují se na ní první znaky renesančního slohu v Kouřimi. Dnešní podobu jí vtiskla až novogotická přestavba na počátku 20. století, kdy byla zvýšena o další patro se sdruženými okny a hodinami a zastřešena vysokou a složitou střechou. Je známé především svými zvony, které jsou zavěšeny kuriózním způsobem – srdcem vzhůru. Z původních čtyř zvonů se dodnes zachovaly pouze dva. Zvon Štěpán o váze přes 1 000 kg a zvon Marie o váze asi 700 kg. Spolek Kouřimští zvoníci mimo jiné usiluje o získání třetího zvonu Apolena, který na kouřimské zvonici chybí od druhé světové války. 

Kostel sv. Trojice

Hřbitov s kostelem sv. Trojice byl založen roku 1591, kdy již přestal vyhovovat starý hřbitov při chrámu sv. Štěpána. Kostel je pozoruhodný především tím, že se při jeho výstavbě uplatnil gotický i renesanční sloh. Dnes je kostel zařízen barokním vybavením, neboť původní renesanční shořelo v době třicetileté války.

Santiniho kaple

Nevelká kaple Panny Marie Pomocné stojí v prostoru někdejšího středověkého popraviště „Na Stínadlech“. Byla postavena 1727 Janem B. Santinim na památku pěti mnichů, upálených zde roku 1421 husity. Je vynikajícím příkladem barokní symboliky.

Lípy u svatého Víta ve Staré Kouřimi

Tyto lípy rostou u kaple svatého Víta na hradišti ve Staré Kouřimi (okres Kolín). Barokní kaple pochází z roku 1724, do dnešní podoby byla upravena v roce 1863. Je pravděpodobné, že až poté byly v její bezprostřední blízkosti vysazeny i tyto lípy, jejich odhadované stáří je 157 let. Dne 25. 1. 1983 byly tyto stromy prohlášeny památnými.

Muzeum Kouřimska

Muzeum Kouřimska je umístěno v bývalé staré radnici, je výsledkem pozdně barokní přestavby starší gotické radnice.
V muzeu najdeme expozice pozůstatků z pravěkého osídlení i slovanského osídlení. Spolu s nimi si můžeme prohlédnou i model středověké Kouřimi. Důležitým exponátem je Kronika česká od Václava Hájka z Libočan z roku 1541 nebo kniha městských práv ze 16. století. Není opomenuta ani památka slavných kouřimských rodáků, kterým je věnován celý sál.
Z výstavy nejnovějších archeologických objevů na Kolínsku je nejdůležitějším objevem kostra asi dvanáctileté dívky, datovaná kolem roku 1100 z pohřebiště, odkrytého na kouřimském náměstí v roce 1997.

Kouřimští lvi

Skulptura Kouřimští lvi z doby po roce 1200 pochází z dnes již neexistujícího kostela sv. Jiří. Její originál je umístěn v lapidáriu Národního muzea v Praze (v roce 1901 ho Národnímu muzeu věnoval kouřimský děkan František Handrejch), kopie pak v Muzeu Kouřimska v Kouřimi. Skulpturu tvoří dvojice lvů na kamenném soklu, na jejichž hřbetě jsou tlapy třetího zvířete. Zhotovena je z místní opuky mistrem, který byl velmi dobře obeznámen s tvorbou v severoitalské a alpské oblasti. Na základě archeologického průzkumu Miloše Šolleho se jedná o pozůstatek podstavce kazatelny, křtitelnice nebo křesla.

Muzeum lidových staveb

Muzeum lidových staveb v Kouřimi leží asi 1 km od středu města. Vzniklo v roce 1972 původně jako záchranný regionální skanzen objektů lidové architektury ze zátopové oblasti vodárenské nádrže na řece Želivce. První část skanzenu byla zpřístupněna v roce 1976. Nynějším nosným programem se později stal výběr základních regionálních typů lidové architektury z území České republiky a jejich prezentace.

Hradiště Stará Kouřim

Stará Kouřim je pahorek asi kilometr východně od města Kouřim, který byl pro svou výhodnou polohu obýván od pozdní doby kamenné až do raného středověku, od roku 1965 chráněno jako kulturní památka (Wiki).
... A je to místo magické, vážně... :-)

Zajímavosti

Astronomický střed Evropy

Zhruba 1,5 kilometru od centra Kouřimi směrem na Svojšice protíná 50. rovnoběžka severní šířky 15. poledník východní délky. Toto místo je astronomickým středem Evropy (nikoli zeměpisným či geografickým), ke kterému se váže pravý sluneční čas, sloužící především k určení středoevropského časového pásma. V praxi je tedy tento bod významný tím, že středoevropský čas platí jen a pouze v tomto jediném bodu u Kouřimi, v ostatních částech republiky se liší v závislosti na vzdálenost od Kouřimi.Bod byl přesně zaměřen v den podzimní rovnodennosti 23. září 1995, přeměřen a s konečnou platností Českou astronomickou společností potvrzen v roce 2000. Kromě určení přesného času se využívá i k provádění astronomických výpočtů jako je určení času východu a západu Slunce, Měsíce, a dalších nebeských těles nebo o přesné určení tzv. astronomického poledne.

Etymologie

Jméno Kouřimi je odvozeno od skutečného kouře, kterým dal kníže Lech praotci Čechovi znamení, aby věděl, na jakém místě se usídlil. (Wiki)

Zdroje:

Použité texty byly čerpány především z webů níže. Pokud je neznáte a toto téma Vás zajímá, určitě je navštivte, jsou nabité zajímavými informacemi nejen z Kolínska...
www.mistopisy.cz
www.cestyapamatky.cz

Další zdroje:
Wikipedia
www.botany.cz